Respect cultuur bij Rij Centraal

Respectcultuur bij Rij Centraal

door

 Lotte 

&

Onal

Vriendelijk

Sociaal

Respectvol

Bij Rij Centraal Amsterdam weten we dat succes mede afhankelijk is van goede en professionele rijinstructeurs en het creëren van een prettig werk- en leerklimaat. Ons team bij Rij Centraal hebben wij zodanig samengesteld dat verschillende culturen, achtergronden,  perspectieven en ervaringen samenkomen. Hierdoor leren de medewerkers bij Rij Centraal Amsterdam van elkaar en van elkaars normen en waarden. Deze ervaringen en kennis zal altijd ten goede komen bij het ontmoeten en begeleiden van de leerlingen bij Rij Centraal Amsterdam.

Bij Rij Centraal is iedereen van harte welkom om deel te nemen aan de rijlessen en het praktijk examen. Wij heten elke leerling welkom bij onze rijschool ongeacht, nationaliteit, geslacht, levensovertuiging, taalbarrière of politieke voorkeur.

Doelgericht

Pedagogisch

Didactisch

De rijinstructeurs bij Rij Centraal Amsterdam hebben allen een onderwijsachtergrond en diploma. Zij zijn ervaren in de omgang met leerlingen en streven naar optimaal en succesvol leertraject. 

Voor een optimaal leertraject tussen rijinstructeur en leerling is het belangrijk dat er wederzijds respect tussen jullie is. Door middel van respect voor elkaar is het mogelijk goed en open met elkaar te kunnen communiceren met betrekking tot de theorie- en praktijkles. Rij Centraal Amsterdam vindt het essentieel dat er ruimte is voor wederzijdse feedback. Dit houd in dat de leerling op een respectvolle wijze zijn of haar positieve- en negatieve feedback mag geven aan de rijinstructeur. Andersom mag de rijinstructeur op een respectvolle en vriendelijke wijze feedback geven aan de leerling. Wij verwachten van onze rijinstructeurs dat zij altijd positieve, opbouwende en motiverende kritieken geven aan de leerling.  Zodat je vol zelfvertrouwen kan werken aan je leertraject om een goede en veilige verkeersdeelnemer te worden.

Jou doel als leerling is het behalen van jou rijbewijs. Het doel van Rij Centraal Amsterdam is jou te laten slagen voor jouw praktijk examen.

 

5/5